Méréstechnikai és monitorozó megoldásaink

Sciencelogic SL1 monitoring platform

ScienceLogic-hybrid-infrastructure-monitoring
ScienceLogic-hybrid-infrastructure-monitoring
ScienceLogic-hybrid-infrastructure-monitoring
ScienceLogic-hybrid-infrastructure-monitoring
ScienceLogic-hybrid-infrastructure-monitoring
ScienceLogic-hybrid-infrastructure-monitoring
ScienceLogic-hybrid-infrastructure-monitoring
ScienceLogic-hybrid-infrastructure-monitoring
ScienceLogic-hybrid-infrastructure-monitoring
ScienceLogic-hybrid-infrastructure-monitoring
ScienceLogic-hybrid-infrastructure-monitoring
ScienceLogic-hybrid-infrastructure-monitoring

ScienceLogic SL1 Platform -
Hibrid Infrastruktúra monitorozás

A ScienceLogic SL1 IT hálózati erőforrások, szolgáltatások, alkalmazások valós idejű hiba- és performancia monitorozását teszi lehetővé hybrid cloud és tradicionális/virtualizált adatközponti környezetben. Az SL1 L2-től L7-ig biztosít teljes átláthatóságot és monitoring képességeket. A hálózati szakemberek mellet az alkalmazásszerverek, adatbázisok üzemeltetői számára is lehetőséget biztosít a hibakeresésre, alkalmazások performanciájának monitorozására.

Az SL1 megoldás egységesen (single code) egy dinamikus Dashboardon keresztül képes a teljes tradicionális, virtualizált és hibrid felhő (privát és publikus cloud) infrastruktúra monitorozást kezelni.

 

Az SL1 rendszer rövid idő alatt intelligensen feltérképezi a teljes IT infrastruktúrát a hagyományos, vagy virtualizált adatközponttól a publikus/privát cloud erőforrásokig bezáróan. A feltérképezés passzív módon történik.

Dependancy mapping

Az új-generációs, szabadalmaztatott hálózat feltérképezési eljárás vizuálisan megjeleníti a rendszerelemeket és azok alá-fölérendeltségi viszonyait (dependency mapping). A vizuálisan felrajzolt infrastruktúra monitorozását automatizálhatjuk: szabályokat, riasztásokat, eseményeket, thresholdokat konfigurálhatunk hálózati és alkalmazás KPI-okhoz.

 

A SicenceLogic a passzív lekérdezések során számos monitorozásában alkalmazott protokollt támogat. Pl.: SNMP v1, 2c, 3, ssh, WMI, REST API, Powershell, SMI-S, XML/JSON, SMTP... Az említett protokollok segítségével érjük el és kommunikálunk a monitorozandó eszközökkel, gyűjtjük be a szükséges performancia és konfigurációs adatokat.

Kérdés a termékről
Részletek
Adatok
Referenciák
Részletek

Milyen IT erőforrásokat monitorozunk?

A ScienceLogic SL1 a piac leszélesebb monitorozási lefedettségét biztosítja. A hálózati elemek (routerek, switchek, load balancerek, tűzfalak…), fizikai szerverek, operációs rendszerek mellett az SL1 biztosítja a az összes nagyobb publikus cloud szolgáltató (AWS, Azure, Google, IBM és Aliyun), virtualizációs megoldásszállító (VMware, Hyper-V, Xen és KVM), Storage, UC, Wireless access vendor eszközeinek és rendszereinek monitorozását.

Mindezt egy platformon, egységes kóddal és cross-domain módon biztosítja a gyártó.

Infrastruktúra elemek monitorozása - PowerPack-ek működése

Minden automatikusan felfedezett (vagy manuálisan konfigurált) infrastruktúra elemhez un. PowerPack-et társítunk. A ScienceLogic által előre definiált PowerPack-ok biztosítják a megfelelő részletességű és a teljes ICT technológiai “stack”-et átfogó monitorozást. A PowerPack úgy működik, mint egy menedzsment template, ami alapján a –dependancy discovery során– felfedezett erőforrást monitorozni kell. A PowerPack tartalmazza pl. a monitorozandó paraméterek és konfigurációs adatok listáját, hogyan kommunikáljon az eszköz a monitoring rendszerrel, de tartalmaz ajánlott dashboard megjelenítési módokat, default esemény policy-kat is az adott erőforráshoz. A PowerPack-ek infrastruktúra elemekhez, technológiához történő hozzárendelése automatikusan történik/történhet. A PowerPackok fejlesztését a gyártó szakmeberei végzik, de számos PowerPack community alapon jött létre. Jelenleg több, mint 500 powerpack-ot biztosítunk a monitorozáshoz. Az alábbi linken érhető el a PowerPack-ek listája, amelyeket a gyártók és technológia szerinti csoportosításban teszünk elérhetővé: https://sciencelogic.com/product/powerpacks#pa-ven-all&pa-cat-all A ScienceLogic a legtöbb ismert gyártó termékéhez már rendelkezik PowerPack-al, azonban előfordulhat, hogy egy új technológia bevezetése során olyan infrastruktúraelem monitorozására is szükség van, amihez még nem készült PowerPack. Ilyenkor saját fejlesztésű PowerPack létrehozására is van lehetőség, amit akár kódolási ismeretek nélkül is megtehetünk. Kódolás abban az esetben szükséges, amikor pl. komplex, kétirányú API integráció szükséges.

Alkalmazás monitorozás - Üzleti szolgáltatás monitorozás

Az infrastruktúra elemek összehangolt működése elengedhetetlen az üzleti alkalmazások és szolgáltatások életképességéhez. Azonban elmondhatjuk azt is, hogy az üzemeltetők számára az infrastruktúra elemek állapotának ismerete csak probléma esetén, szolgáltatás kiesés esetén érdekes, a normál működés során csak azt szeretnék látni, hogy az alkalmazások, üzleti szolgáltatások tökéletesen működnek: működik a webshop, működik a fizetési rendszer, működik az ERP rendszer, működik az Office 365, orkesztrációs alkalmazások…

Az alkalmazásmonitorozás tipikusan az operációs rendszerbe ágyazva (passzívan, vagy pl. low overhead agentek alkalmazásával) történik, az SL1 rendszer figyeli, nyomon követi és riportot készít arról, hogyan működik az egyéni kód. Elemzi a performancia adatokat, elérhetőséget, válaszidőket….A kulcsfontosságú alkalmazások monitorozása független attól, hogy hol futnak - a helyi adatközpontban vagy a felhőben.

Az infrastruktúra elemeken futó üzleti alkalmazásokat az SL1 automatikusan fedezi fel és a monitorozásuk előre definiált best practice policy-k alapján automatikusan történik. Az SL1 -ahogy az infrastruktúra komponensek egymástól való függését (dependancy mapping) megjeleníti- úgy az alkalmazások egymástól való függését, egymásra épülését is megjeleníti.

Az SL1 a valós idejű logadatok gyűjtését is elvégzi, automatikusan figyeli a naplófile-okat, hibákat riasztásokat, melyek utána automatizált folyamatokat indíthatnak el. A logadatok korrelálásával és elemzésével valós üzemeltetési előnyökre tehetünk szert.

Multitenancy - Multitenant működés

A Dashboard a felhasználók számára testre szabható, a testreszabás nem igényel szkriptírást vagy kódolást. A monitorozó rendszerhez való hozzáférés teljes mértékben funkció/feladatkör alapján kontrollálható. A feladatköröket és jogosultságokat kioszthatjuk személyeknek, vagy csoportoknak kihasználva az olyan SSO rendszer adta előnyöket, mint pl. Az AD, Multi-AD, vagy LDAP. A Multi-tenant hozzáférés konfigurálása történhet pl. geo-lokáció, alkalmazástípus, infrastruktúra elem típusa szerint. Például egy budapesti cégközpont levelezést kezelő alkalmazásspecialisták, csak a helyi levelezésre vonatkozó adatokat látják, hiba esetén hozzájuk fut be a riasztás. A multitenant hozzáférés dinamikus csoportok létrehozására is alkalmas, így egy újonnan felfedezett elem az attribútumok alapján automatikusan abba csoportba kerül monitorozásra, ahol a vele azonos értékű eszközök találhatók.

Ugyanígy, ha pl. beszállítóknak egy-egy projekt keretében hozzáférést kell biztosítani a monitorozáshoz, KPI-ok elemzéséhez, hibakereséshez, akkor a külső szakértők csak az ő megbízatásuk szerinti hozzáférést kapnak. Az üzleti IT szolgáltatók ügyfelei, vagy szervezeten belüli társosztályok jogosultságot kaphatnak az alkalmazásaik performanciájának monitorozásához, szervereik és szolgáltatásaik elérhetőségéről riportot kaphatnak.

Automatizálás

A performancia-adat alapú, eseményvezérelt automatizálás az SL1 egyik legjelentősebb erőssége. Segítségével a humán erőforrás-igényes manuális beavatkozások száma jelentősen csökkenthető. Az automatizálási feladatok egyik sarokköve a pontos asset ismeret, az infrastruktúrában történt változások azonnali és automatizált felfedezése, a változások szinkronizációja a CMDB adatbázissal.

További jelentős erőforrás megtakarítást jelent az incidensek és események automatizált feldolgozása, megfelelő szakértő csapat értesítése, ticketek automatizált nyitása, a ticketek automatizált követése, lezárása, minimális manuális beavatkozás mellett. Lehetőségünk van továbbá azonos eseményekhez különböző riasztási szinteket létrehozni, így különböző IT infrastruktúra felhasználói csoportokat különböző SLA szerint kiszolgálni.

Az SL1 monitoring rendszer része az un. Run Book Automation Engine, ami az automatizálható beavatkozási lehetőséget biztosítja egy-egy riasztási esemény bekövetkezése során.

Az SL1 API-n keresztül integrálható ITSM rendszerekkel, Service desk rendszerekkel, az integráció minden esetben kétirányú, biztosítva a folyamatos szinkronizációt. Több neves ITSM gyártó (pl. ServiceNow, BMC...) termékéhez biztosítunk teljes integrációt „out of box” módon.

 

Monitoring rendszer felépítése

A monitoring rendszer 3 logikai részből áll. A monitoring rendszerben alkalmazott monitoring-szerverek lehetnek fizikai, vagy virtuális szerverek. Adatbázis (DB) síkon 5000 db monitorozandó infrastruktúra elem alatt a virtuális szerver környezet megfelelő/elegendő. A Collectorok tipikusan 1000 eszközt tudnak menedzselni, létrehozhatók azonban collector csoportok, ilyenkor load-balancingot (és redundáns konfigurációt) alkalmazunk.

Felépítés:

  • SL1 monitoring platform alkalmazás réteg: Multitenant hozzáférés, GUI, Admin portal
  • Adatbázis réteg (HA+DR konfigurációban)
  • Collector réteg: közvetlen kapcsolat az infrastruktúra elemekkel, lekérdezések végrehajtása

Az SL1 monitoring rendszer rendkívüli mértékben és egyszerűen skálázható, képes akár több százezer infrastruktúraelem egyidejű monitorozására. Jelenleg a legnagyobb SL1 kiépítés több, mint 300.000 infrastruktúraelemet monitoroz.

 

Adatok
Cikkszám
Sciencelogic-SL1
Referenciák

A ScienceLogic ügyfeleinek 95%-a folyamtosan megújítja előfizetését, ami világviszonylatban kiemelkedő. Az értéket, amit a ScienceLogic tool biztosít az alábbi nagyvállalatok ismerték fel és használják a nagy kiterjedésű, több százezer infrastruktúra elemet tartalmazó rendszeriek monitorozásához

  • Cisco
  • Kellog's
  • Intel
  • SAP
  • Vodafone
  • Deutsche Telecom
  • TEVA